Överskott av magnesium i kroppen - symtom på överdosering

En av de viktiga förutsättningarna för att upprätthålla människors hälsa är balansen mellan basiska elektrolyter.Deras överskott är inte mindre skadligt än nackdelen.Överskridande av den normala nivån för varje näringsämne kan erkännas av vissa symptom.Med överskott av magnesium finns det problem med matsmältning, muskler, nerver.

Överskott i kroppen beroende på doserna av magnesium

Att öka koncentrationen av magnesium i kroppen uppstår av olika skäl.Detta kan bero på hormonella störningar, uttorkning, diabetes, sjukdomar i det endokrina systemet och flera andra patologier.Tillståndet med överskott av magnesium kallas hypermagnesemi.Nivån för detta spårelement i blodet vid en sådan avvikelse överstiger 1,1 mmol /l.Beroende på graden av hypermagnesemi hos människor finns det vissa symtom på överskott av magnesium i kroppen:

Graden av ökning i koncentrationen av Mg Karakteristiska symtom
1,5 mmol /l
 • apati;
 • dåsighet;
 • hudens rodnad;
 • diarré;
 • dehydrering;
 • illamående, kräkningar;
 • torr hud, hår, munslemhinna;
 • avbrott i samordningen.
 • muskelförsvagning;
 • minskning av hjärtfrekvensen;
 • Rödhet och hyperemi i huden.
2,5 mmol /l
 • förändringar i elektrokardiogram;
 • ökade yttre symtom på överskott av Mg;
 • bradykardi;
 • Hypotension.
5 mmol /l
 • svaghet;
 • dåsighet;
 • PR-, QRS- och QT-intervallförlängning.
Mer än 5 mmol /l
 • förändringar i senreflexer;
 • ökade tecken på hjärtsvikt;
 • luftvägsstörningar, apné;
 • hjärtsvikt.

Tecken på förgiftning

Först kan magnesiumöverskott förväxlas med andra avvikelser i kroppen.Exakt hypomagnesemi kan upptäckas exakt genom blodprov.En person kan bara upptäcka akut överdos av Mg, till exempel när man överskrider dosen magnesiuminnehållande läkemedel.

Orsaken till överskott av magnesium kan vara sjukdomar där kroppen inte kan utsöndra detta spårelement.Oavsett överdosens art finns det:

 • andningsdepression;
 • diarré;
 • känslan av att hjärtat dunker;
 • hypotension (sänker blodtrycket);
 • dämpning eller fullständig frånvaro av naturliga reflexer, såsom knäskål;
 • hjärtarytmi;
 • känner sig illamående;
 • kräkningar;
 • klämma på bröstet;
 • förlust av muskelkontroll.

Effekt på nervsystemet

På grund av hypermagnesemi minskar koncentrationen av Mg- och K-joner i cellen, och tvärtom ökar tvärtom.På grund av detta förändringar i centrala nervsystemet och perifera nerver.symtomföljande störningar:

 • hämning av reflexer;
 • medvetenhetsförlust;
 • andningsdepression;
 • djup medvetenhetsdepression, farligt för utveckling av dödsfall, förlamning eller koma (med en kraftig ökning av koncentrationen av Mg till 3 mmol /l).

Muskelarbete

Eftersom koncentrationen av Mg-joner i den intercellulära vätskan ökar med hypermagnesemi uppstår en störning av syntesen av acetylkolinmedlaren.Som ett resultat kan normal överföring av nervimpulser till musklerna inte genomföras.Ett karakteristiskt tecken är diarré, vilket indikerar överdriven avslappning av tarmmusklerna.Utöver denna funktion observeras följande manifestationer:

 • reduktion av glatt muskelton (manifesteras genom frånvaro av deras sammandragning eller förlamning);
 • muskelsvaghet;
 • hjärtstopp;
 • reduktion av reflexer.

På hjärtat

Symtom på överskott av magnesium i kroppen manifesteras av det kardiovaskulära systemet.Hypermagnesemi försämrar hjärtats sammandragning.Detta gäller särskilt för äldre.Hos en frisk person observeras sällan impulsstörningar mellan kammaren och atriumet.Vanliga symtom på överskott av magnesium från hjärtat:

 • utvidgning av blodkärl;
 • pulsfrekvensreduktion;
 • sänka blodtrycket;
 • hjärtstopp.

Video

Informationen som presenteras i denna artikel är endast för vägledning.Artikeln kräver inte självbehandling.Endast en kvalificerad läkare kan diagnostisera och rekommendera behandling baserat på den enskilda patientens individuella egenskaper.